Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Süreç İptali

Özet : Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması hk.


Süreç İptali

Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evleri Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir 10700
Telefon 266 - 4222777
Faks 266 - 4121165
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 266 - 4222777
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 266 - 4121165
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan izninin uzatılması hk.  İptal Gerekçesi

SPK'nun esas sözleşme tadil metninde istemiş olduğu düzeltmeler yapılarak esas sözleşme tadil metni yönetim kurulu tarafından yeniden hazırlanmıştır.  İptal Edilen Süreçler

Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin İşlemler


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.