Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Yatırım Kararı Alınması Hakkında

Özet: Yatırım Kararı Alınması Hakkında


Yönetim Kurulumuzun 13.01.2015 tarihli toplantısında; toplam üretim kapasitesinin %30 oranında arttırılmasına yönelik tevsii ve yenileme yatırımlarının yapılması kararı alınarak, konuya ilişkin fizibilite raporlarının hazırlanması, yatırımla ilgili izin, teşvik ve kredi temini konularında gerekli mercilere başvurularda bulunulması için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.