Yaprak Süt ve Besi Çiftliği

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi:Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.05.2018 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 27.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun görev taksimi yapılarak, yönetim kurulu başkanlığına Erol GÖKER, yönetim kurulu başkan vekilliğine Şebnem GÖKER, yönetim kurulu üyeliklerine ise Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU, Hamza KANDUR, Tuğçe HASİLİK ve Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun seçilmesine,

2- Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ve yönetim kurulu Başkanvekili Şebnem GÖKER'in şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmalarına,

3- Mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine,

a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK'in getirilmesine,

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un getirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KAP’ta yayımlanan detaylı Özel Durum Açıklamaları'na www.kap.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz